Remiss från Finansdepartementet

Remiss av promemoria Utvidgad skattebefrielse för egenproducerad förnybar el Diarienummer: Fi2016/04652/S2

Publicerad

Här kan du ta del av vilka instanser som regeringen har remitterat promemorian Utvidgad skattebefrielse för egenproducerad förnybar el

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast torsdagen den 19 januari 2017.