Remiss från Miljödepartementet

Remiss av rapport om Sveriges genomförande av Århuskonventionen Diarienummer: M2016/00838/R

Publicerad · Uppdaterad

Här kan du ta del av de remissvar som har kommit till Miljö- och energidepartementet om rapport om Sveriges genomförande av Århuskonventionen. Remissvaren ska ha kommit in till Miljö- och energidepartementet senast den 17 februari 2017.

Ladda ner:

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.