Remiss av SOU 2016:94 Saknad! Uppmärksamma elever frånvaro och agera Diarienummer: U2017/00057/S

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser regeringen har remitterat SOU 2016:94 Saknad! Uppmärksamma elever frånvaro och agera. Remissvaren ska ha kommit in till Utbildningsdepartementet senast den 8 maj 2017.

Ladda ner:

Remissinstanser

1 Riksdagens ombudsmän (JO)
2 Diskrimineringsombudsmannen
3 Myndigheten för delaktighet
4 Datainspektionen
5 Socialstyrelsen
6 Folkhälsomyndigheten
7 Barnombudsmannen
8 Ekonomistyrningsverket
9 Statskontoret
10 Statens skolverk
11 Statens skolinspektion
12 Barn- och elevombudet
13 Skolväsendets överklagandenämnd
14 Specialpedagogiska skolmyndigheten
15 Sameskolstyrelsen
16 Statens institutionsstyrelse
17 Skolforskningsinstitutet
18 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor
19 Stockholms universitet
20 Göteborgs universitet
21 Malmö högskola
22 Umeå universitet
23 Gymnastik- och idrottshögskolan
24 Alvesta kommun
25 Arvidsjaur kommun
26 Arvika kommun
27 Askersunds kommun
28 Borgholms kommun
29 Burlövs kommun
30 Emmaboda kommun
31 Fagersta kommun
32 Faluns kommun
33 Gotlands kommun
34 Göteborgs kommun
35 Hallsbergs kommun
36 Haninge kommun
37 Hässleholms kommun
38 Kinda kommun
39 Kiruna kommun
40 Lidköpings kommun
41 Ljusdals kommun
42 Lysekils kommun
43 Malmö kommun
44 Ovanåkers kommun
45 Partille kommun
46 Smedjebackens kommun
47 Sorsele kommun
48 Staffanstorps kommun
49 Stockholms kommun
50 Storumans kommun
51 Uppsala kommun
52 Åtvidabergs kommun
53 Älvdalens kommun
54 Östersunds kommun
55 AcadeMedia AB
56 Autism- och Aspergerförbundet
57 BRIS – Barnens rätt i samhället
58 Friskolornas riksförbund
59 Föräldraalliansen Sverige
60 Handikappförbunden (HSO)
61 Lika Unika
62 Idéburna skolors riksförbund
63 Kunskapsskolan
64 Landsorganisationen i Sverige (LO)
65 Lärarförbundet
66 Lärarnas Riksförbund
67 Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa
68 Riksförbundet Hem och skola
69 Riksföreningen för skolsköterskor
70 Riksidrottsförbundet
71 Riksorganisationen GAPF
72 Svenska Skolläkarföreningen
73 Svenskt näringsliv
74 Sveriges akademikers centralorganisation (Saco)
75 Sveriges elevkårer
76 Sveriges elevråd – SVEA
77 Sveriges Kommuner och Landsting
78 Sveriges Psykologförbund
79 Sveriges skolkuratorers förening
80 Sveriges Skolledarförbund
81 Tjänstemännens Centralorganisation (TCO)

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.