Remiss av promemorian Möjlighet att använda en särskild kvot vid placering i kommunala skolor Diarienummer: U2017/01031/S

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser regeringen har remitterat promemorian Möjlighet att använda en särskild kvot vid placering i kommunala skolor. Remissvaren ska ha kommit in till Utbildningsdepartementet senast den 1 juni 2017.

Ladda ner:

Remissinstanser

1. Riksdagens ombudsmän (JO)
2. Kammarrätten i Sundsvall
3. Barnombudsmannen
4. Statskontoret
5. Statens skolverk
6. Statens skolinspektion
7. Specialpedagogiska skolmyndigheten
8. Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor
9. Barn- och elevombudet
10. Diskrimineringsombudsmannen
11. Avesta kommun
12. Bodens kommun
13. Borgholms kommun
14. Borås kommun
15. Botkyrka kommun
16. Enköpings kommun
17. Falkenbergs kommun
18. Gotlands kommun
19. Göteborgs kommun
20. Hagfors kommun
21. Helsingborgs kommun
22. Hultsfreds kommun
23. Jönköpings kommun
24. Kristianstads kommun
25. Kungsbacka kommun
26. Landskrona kommun
27. Linköpings kommun
28. Malmö kommun
29. Norrköpings kommun
30. Norrtälje kommun
31. Nynäshamns kommun
32. Stockholms kommun
33. Södertälje kommun
34. Trollhättans kommun
35. Umeå kommun
36. Upplands Väsby kommun
37. Uppsala kommun
38. Växjö kommun
39. Ängelholms kommun
40. Örebro kommun
41. Handikappförbunden
42. Lika unika
43. Lärarförbundet
44. Lärarnas Riksförbund
45. Riksförbundet Hem och Skola
46. Rädda Barnen
47. Svenskt Näringsliv
48. Sveriges Elevkårer
49. Sveriges elevråd SVEA
50. Sveriges Kommuner och Landsting
51. Sveriges Skolledarförbund
52. Sveriges Vägledarförening

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.