Remiss av promemorian Specialpedagogisk kompetens i fråga om neuropsykiatriska svårigheter Diarienummer: U2017/01365/UH

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser regeringen har remitterat promemorian Specialpedagogisk kompetens i fråga om neuropsykiatriska svårigheter. Remissvaren ska ha kommit in till Utbildningsdepartementet senast den 26 juni 2017.

Ladda ner:

Remissinstanser

1 Riksdagens ombudsmän
2 Riksrevisionen
3 Socialstyrelsen
4 Myndigheten för delaktighet
5 Barnombudsmannen
6 Statens skolverk
7 Statens skolinspektion
8 Specialpedagogiska skolmyndigheten
9 Sameskolstyrelsen
10 Universitetskanslersämbetet
11 Uppsala universitet
12 Göteborgs universitet
13 Stockholms universitet
14 Umeå universitet
15 Linköpings universitet
16 Karolinska institutet
17 Luleå tekniska universitet
18 Karlstads universitet
19 Linnéuniversitetet
20 Örebro universitet
21 Högskolan Kristianstad
22 Malmö högskola
23 Mälardalens högskola
24 Arvidsjaurs kommun
25 Emmaboda kommun
26 Enköpings kommun
27 Göteborgs kommun
28 Halmstads kommun
29 Hofors kommun
30 Järfälla kommun
31 Karlstads kommun
32 Landskrona kommun
33 Laxå kommun
34 Ljusdals kommun
35 Lunds kommun
36 Malmö kommun
37 Norrköpings kommun
38 Nässjö kommun
39 Orsa kommun
40 Piteå kommun
41 Skövde kommun
42 Sollefteå kommun
43 Stockholms kommun
44 Storfors kommun
45 Storumans kommun
46 Strömsunds kommun
47 Sundbybergs kommun
48 Sundsvalls kommun
49 Uppsala kommun
50 Växjö kommun
51 Älvdalens kommun
52 Örebro kommun
53 Östersund kommun
54 Gävleborgs läns landsting
55 Jämtlands läns landsting
56 Jönköping läns landsting
57 Kalmar läns landsting
58 Stockholms läns landsting
59 Autism- och Aspergerförbundet
60 Friskolornas riksförbund
61 Handikappförbunden
62 Idéburna skolors riksförbund
63 Landsorganisationen i Sverige
64 Lika Unika, Federationen mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning
65 Lärarförbundet
66 Lärarnas Riksförbund
67 Nätverket unga för tillgänglighet
68 Riksförbundet Attention
69 Svenska Förbundet för Specialpedagogik
70 Svenska Skolläkarföreningen
71 Sveriges akademikers centralorganisation
72 Sveriges Elevkårer
73 Sveriges Elevråd
74 Sveriges förenade studentkårer
75 Sveriges Kommuner och Landsting
76 Sveriges Skolledarförbund
77 Sveriges universitets- och högskoleförbund
78 Sveriges universitetslärare och forskare
79 Tjänstemännens Centralorganisation

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.