Remiss från Socialdepartementet

Remiss Ds 2017:4 Sjukpenning i avvaktan på slutligt beslut Diarienummer: S2017/01463/SF

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat Ds 2017:4 Sjukpenning i avvaktan på slutligt beslut.

Ladda ner:

Sista dag att svara på remissen är den 7 juni 2017.

Genvägar

Sjukpenning i avvaktan på slutligt beslut, Ds 2017:4

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.