Remiss av Universitetskanslersämbetets rapport Förslag till examensbeskrivning för yrkesexamen för kuratorer inom hälso- och sjukvården – redovisning av ett regeringsuppdrag Diarienummer: U2017/00778/UH

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser regeringen har remitterat Universitetskanslersämbetets rapport Förslag till examensbeskrivning för yrkesexamen för kuratorer inom hälso- och sjukvården – redovisning av ett regeringsuppdrag. Remissvaren ska ha kommit in till Utbildningsdepartementet senast den 6 september 2017.

Ladda ner:

Remissinstanser

1 Justitiekanslern
2 Socialstyrelsen
3 Folkhälsomyndigheten
4 Länsstyrelsen i Östergötlands län
5 Universitetskanslersämbetet
6 Universitets- och högskolerådet
7 Överklagandenämnden för högskolan
8 Högskolans avskiljandenämnd
9 Centrala studiestödsnämnden
10 Överklagandenämnden för studiestöd
11 Uppsala universitet
12 Lunds universitet
13 Göteborgs universitet
14 Stockholms universitet
15 Umeå universitet
16 Linköpings universitet
17 Karlstads universitet
18 Linnéuniversitetet
19 Örebro universitet
20 Mittuniversitetet
21 Högskolan Dalarna
22 Högskolan i Gävle
23 Malmö högskola
24 Mälardalens högskola
25 Stiftelsen Högskolan i Jönköping
26 Ersta Sköndal Bräcke högskola
27 Stockholms läns landsting
28 Uppsala läns landsting
29 Södermanlands län landsting
30 Östergötlands läns landsting
31 Jönköpings läns landsting
32 Kronobergs läns landsting
33 Kalmar läns landsting
34 Blekinge läns landsting
35 Skåne läns landsting
36 Hallands läns landsting
37 Västra Götalands läns landsting
38 Värmlands läns landsting
39 Örebro läns landsting
40 Västmanlands läns landsting
41 Dalarnas läns landsting
42 Gävleborg läns landsting
43 Västernorrlands läns landsting
44 Jämtlands läns landsting
45 Västerbottens läns landsting
46 Norrbottens läns landsting
47 Alvesta kommun
48 Bengtsfors kommun
49 Bodens kommun
50 Borgholms kommun
51 Gotlands kommun
52 Göteborgs kommun
53 Falu kommun
54 Hedemora kommun
55 Huddinge kommun
56 Karlstads kommun
57 Kiruna kommun
58 Klippans kommun
59 Kungsbacka kommun
60 Kungsörs kommun
61 Köpings kommun
62 Linköpings kommun
63 Lunds kommun
64 Malmö kommun
65 Mjölby kommun
66 Motala kommun
67 Norbergs kommun
68 Oskarshamns kommun
69 Skövde kommun
70 Stockholms kommun
71 Storumans kommun
72 Strömstads kommun
73 Strömsunds kommun
74 Trelleborgs kommun
75 Umeå kommun
76 Uppsala kommun
77 Åmåls kommun
78 Örnsköldsviks kommun
79 Handikappförbunden
80 Akademikerförbundet SSR
81 Saco Studentråd
82 Sveriges akademikers centralorganisation
83 Sveriges förenade studentkårer
84 Sveriges Kommuner och Landsting
85 Svensk kuratorsförening
86 Sveriges universitets- och högskoleförbund
87 Tjänstemännens Centralorganisation
88 Vision
89 Vårdföretagarna

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.