Remiss av utkastet till lagrådsremiss Kontroll av biometriska kännetecken i resehandlingar Diarienummer: Ju2017/03913/L7

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka remissinstanser utkastet till lagrådsremiss har skickats.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 26 maj 2017.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.