Remiss från Socialdepartementet

Remiss Reglering av alkoglass m.fl. produkter Diarienummer: S2017/03686/FS

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat SOU 2017:59 Reglering av alkoglass m.fl. produkter.

Ladda ner:

Sista dag att svara på remissen är den 31 oktober 2017.

SOU 2017:59 Reglering av alkoglass m.fl. produkter

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.