Hoppa till huvudinnehåll

Remiss SOU 2017:51 Utbildning, undervisning och ledning – reformvård till stöd för en bättre skola Diarienummer: U2017/02696/S

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat SOU 2017:51 Utbildning, undervisning och ledning – reformvård till stöd för en bättre skola.

Ladda ner:

Sista dag att svara på remissen är den 27 oktober 2017.

Remissinstanser

 1. Riksdagens ombudsmän, JO
 2. Arbetsdomstolen
 3. Kammarrätten i Stockholm
 4. Domstolsverket
 5. Socialstyrelsen
 6. Statens institutionsstyrelse
 7. Myndigheten för delaktighet
 8. Barnombudsmannen
 9. Sametinget
 10. Statskontoret
 11. Statens skolverk
 12. Statens skolinspektion
 13. Specialpedagogiska skolmyndigheten
 14. Sameskolstyrelsen
 15. Skolväsendets överklagandenämnd
 16. Skolforskningsinstitutet
 17. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
 18. Universitetskanslersämbetet
 19. Universitets- och högskolerådet
 20. Göteborgs universitet
 21. Stockholms universitet
 22. Umeå universitet
 23. Linköpings universitet
 24. Karlstads universitet
 25. Linnéuniversitetet
 26. Örebro universitet
 27. Mittuniversitetet
 28. Gymnastik- och idrottshögskolan
 29. Högskolan i Borås
 30. Högskolan Dalarna
 31. Högskolan i Gävle
 32. Högskolan Kristianstad
 33. Högskolan i Skövde
 34. Högskolan Väst
 35. Konstfack
 36. Kungliga Musikhögskolan
 37. Malmö högskola
 38. Stockholms konstnärliga högskola
 39. Södertörns högskola
 40. Stiftelsen Högskolan i Jönköping
 41. Arbetsgivarverket
 42. Arbetsförmedlingen
 43. Arbetsmiljöverket
 44. Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
 45. Diskrimineringsombudsmannen
 46. Regelrådet
 47. Arjeplogs kommun
 48. Borlänge kommun
 49. Botkyrka kommun
 50. Dals-Eds kommun
 51. Dorotea kommun
 52. Göteborgs kommun
 53. Gislaveds kommun
 54. Halmstads kommun
 55. Hammarö kommun
 56. Hörby kommun
 57. Kungsörs kommun
 58. Lilla Edets kommun
 59. Luleå kommun
 60. Ludvika kommun
 61. Malmö kommun
 62. Marks kommun
 63. Munkfors kommun
 64. Norrköpings kommun
 65. Ockelbo kommun
 66. Olofströms kommun
 67. Perstorps kommun
 68. Stockholms kommun
 69. Sundbybergs kommun
 70. Surahammar kommun
 71. Strömstads kommun
 72. Tjörns kommun
 73. Ystads kommun
 74. Årjängs kommun
 75. Älvsbyns kommun
 76. Öckerö kommun
 77. Örnsköldsviks kommun
 78. Göteborgsregionens kommunalförbund, GR
 79. Dalarnas läns landsting
 80. Lapplands kommunalförbund
 81. Norrbottens läns landsting
 82. Södermanlands läns landsting
 83. Västra Götalands läns landsting
 84. Östergötlands läns landsting
 85. Almega
 86. BRIS – Barnens rätt i samhället
 87. Folkbildningsrådet
 88. Friskolornas riksförbund
 89. FSO Fria förskolor
 90. Funktionsrätt Sverige
 91. Förbundet Folkhögskollärarna
 92. Föräldraalliansen Sverige
 93. Idéburna skolors riksförbund
 94. Landsorganisationen i Sverige, LO
 95. Lika Unika
 96. Lärarförbundet
 97. Lärarförbundet Student
 98. Lärarnas Riksförbund
 99. Lärarnas Riksförbund Student
 100. Nationell Estetisk Kongress
 101. Nätverket Unga För Tillgänglighet, NUFT
 102. Praktiska Sverige AB
 103. Riksförbundet Hem och Skola
 104. Romska Ungdomsförbundet
 105. Svenska kommunalarbetareförbundet
 106. Svenska Tornedalingars Riksförbund – Tornionlaaksolaiset
 107. Svenskt Näringsliv
 108. Sveriges Akademikers Centralorganisation, SACO
 109. Sveriges Skolledarförbund
 110. Sveriges Elevkårer
 111. Sveriges elevråd
 112. Sveriges elevråd SVEA
 113. Sveriges Förenade Studentkårer, SFS
 114. Sveriges Jiddischförbund
 115. Sveriges Kommuner och Landsting
 116. Sveriges universitets- och högskoleförbund
 117. Sveriges vägledarförening
 118. Sverigefinländarnas delegation
 119. Tjänstemännens centralorganisation, TCO
 120. Vuxenutbildning i samverkan, ViS

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

Laddar...