Remiss av promemorian Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program Diarienummer: U2017/03537/GV

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat promemorian Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Utbildningsdepartementet senast den 6 december 2017.

Remissinstanser

1. Riksdagens ombudsmän (JO)
2. Kammarrätten i Göteborg
3. Förvaltningsrätten i Stockholm
4. Migrationsverket
5. Socialstyrelsen
6. Statens institutionsstyrelse
7. Myndigheten för delaktighet
8. Barnombudsmannen
9. Statens skolverk
10. Statens skolinspektion
11. Barn- och elevombudet
12. Specialpedagogiska skolmyndigheten
13. Sameskolstyrelsen
14. Skolväsendets överklagandenämnd
15. Myndigheten för yrkeshögskolan
16. Universitetskanslersämbetet
17. Universitets- och högskolerådet
18. Överklagandenämnden för högskolan
19. Uppsala universitet
20. Högskolan dalarna
21. Kungl. Tekniska högskolan
22. Luleå tekniska universitet
23. Sveriges lantbruksuniversitet
24. Göteborgs universitet
25. Konstfack
26. Kungliga musikhögskolan
27. Högskolan Gävle
28. Stockholms konstnärliga högskola
29. Centrala studiestödsnämnden
30. Tillväxtverket
31. Regelrådet
32. Diskrimineringsombudsmannen
33. Statens kulturråd
34. Arbetsförmedlingen
35. Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
36. Bromölla kommun
37. Degerfors kommun
38. Eskilstuna kommun
39. Finspångs kommun
40. Gagnefs kommun
41. Göteborgs kommun
42. Huddinge kommun
43. Hylte kommun
44. Jönköpings kommun
45. Karlshamns kommun
46. Knivsta kommun
47. Krokoms kommun
48. Leksands kommun
49. Linköpings kommun
50. Lunds kommun
51. Malmö kommun
52. Nybro kommun
53. Nynäshamns kommun
54. Ovanåkers kommun
55. Stockholms kommun
56. Storfors kommun
57. Svalöv kommun
58. Tanums kommun
59. Tingsryds kommun
60. Tranås kommun
61. Vännäs kommun
62. Västerås kommun
63. Åsele kommun
64. Örnsköldsviks kommun
65. Övertorneå kommun
66. Värmlands läns landsting
67. Blekinge läns landsting
68. Västernorrlands läns landsting
69. Kalmar läns landsting
70. Östergötlands läns landsting
71. Västra Götalands läns landsting
72. Kronobergs läns landsting
73. Autism- och Aspergerförbundet
74. DHR – Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet – Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder
75. Friskolornas riksförbund
76. Frisörföretagarna
77. Föreningen Svensk Handel
78. Föreningen Sveriges skolchefer (FSS)
79. Föreningen Vård- och omsorgscollege
80. Företagarna
81. Föräldraalliansen Sverige
82. Funktionsrätt Sverige
83. Hörselskadades Riksförbund (HRF)
84. Idéburna skolors riksförbund
85. Institutet för Näringslivsforskning (IFN)
86. Academedia AB
87. Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)
88. Praktiska Gymnasiet
89. Landsorganisationen i Sverige (LO)
90. Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer (LSU)
91. Lika Unika
92. Lärarförbundet
93. Lärarnas Riksförbund
94. Närverket unga för tillgänglighet (NUFT)
95. Riksförbundet Attention
96. Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB)
97. Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning (DHB språkstörning)
98. Riksförbundet Hem och Skola
99. Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU)
100. Riksförbundet Vuxenutbildning i Samverkan (ViS)
101. Riksföreningen för skolsköterskor
102. Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS)
103. Svenska Estetikers Yrkesförbund (SEYF)
104. Svenska Förbundet för Specialpedagogik (SFSP)
105. Svenska Kommunalarbetareförbundet
106. Svenska Skolläkarföreningen
107. Svenskt Näringsliv
108. Sveriges akademikers centralorganisation (Saco)
109. Sveriges Elevkårer
110. Sveriges elevråd – SVEA
111. Sveriges förenade studentkårer
112. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
113. Sveriges Kulturskoleråd
114. Sveriges skolkuratorers förening
115. Sveriges Skolledarförbund
116. Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)
117. Sveriges Vägledarförening
118. Särskolans och specialskolans yrkesvägledares ideella förening (SYVI)
119. Teknikföretagen
120. Tjänstemännens Centralorganisation (TCO)
121. Vuxenstuderandes intresseorganisation

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.