Remiss SOU 2017:86 Hyresmarknad utan svarthandel och otillåten andrahandsuthyrning Diarienummer: Ju2017/08599/L1

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av de remissvar som har kommit till Justitiedepartementet på betänkandet Hyresmarknad utan svarthandel och otillåten andrahandsuthyrning (SOU 2017:86).

Ladda ner:

Remissvaret ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 15 februari 2018.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.