Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Hyresmarknad utan svarthandel och otillåten andrahandsuthyrning SOU 2017:86

Publicerad

Utredningen om åtgärder mot handel med hyreskontrakt har haft i uppdrag att överväga och föreslå åtgärder som motverkar att otillåten ersättning tas ut för hyreslägenheter.

Ladda ner:

Utredningens uppdrag har omfattat otillåten ersättning vid upplåtelse av hyreslägenheter och överlåtelse av hyresrätter samt oskälig hyra vid upplåtelse av lägenhet i andra hand och för inneboende. I uppdraget har också ingått att överväga om reglerna om överlåtelse av en hyreslägenhet, upplåtelse i andra hand eller upplåtelse av en del av en lägenhet bör ändras. I betänkandet redogör utredningen för sina bedömningar och förslag.

Pressmeddelande: Utredare föreslår skärpta regler mot handel med hyreskontrakt och oskäliga andrahandshyror

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Åtgärder mot handel med hyreskontrakt

    En särskild utredare ska överväga och föreslå åtgärder som motverkar olaglig handel med hyresrätter och bidrar till att fler hyreslägenheter erbjuds bostadssökande på godtagbara villkor.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • Åtgärder mot handel med hyreskontrakt

    I syfte att få en bättre fungerande hyresbostadsmarknad föreslår regeringen åtgärder mot svarthandel med hyreskontrakt och annat missbruk av hyresrätter. Åtgärderna ska leda till en större omsättning av förstahandskontrakt, bättre hyresvillkor och sundare boendemiljöer.

Proposition (1 st)

  • Åtgärder mot handel med hyreskontrakt

    I syfte att få en bättre fungerande hyresbostadsmarknad föreslår regeringen åtgärder mot svarthandel med hyreskontrakt och annat missbruk av hyresrätter. Åtgärderna ska leda till en större omsättning av förstahandskontrakt, bättre hyresvillkor och sundare boendemiljöer.