Remiss Ds 2017:65 Säkerhetshöjande åtgärder vid Sametingets sammanträden Diarienummer: Ku2017/02694/DISK

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat Ds 2017:65 Säkerhetshöjande åtgärder vid Sametingets sammanträden.

Ladda ner:

Sista dag att svara på remissen är den 15 mars 2018.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.