Remiss SOU 2017:93 Klarlagd identitet – om utlänningars rätt att vistas i Sverige, inre utlänningskontroller och missbruk av resehandlingar Diarienummer: Ju2017/10042/EMA

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka remissinstanser som regeringen har skickat betänkandet "Klarlagd identitet – om utlänningars rätt att vistas i Sverige, inre utlänningskontroller och missbruk av resehandlingar" (SOU 2017:93).

Ladda ner:

Remissvaren med referens till ärendenummer Ju2017/10042/EMA ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 22 mars 2018.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.