Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Klarlagd identitet - om utlänningars rätt att vistas i Sverige, inre utlänningskontroller och missbruk av identitetshandlingar SOU 2017:93

Publicerad

Betänkande av Återvändandeutredningen.

Ladda ner:

Utredningen har haft i uppdrag att, i syfte att minska antalet personer vars identitet inte kan fastställas under vistelsen i Sverige, lämna förslag som innebär att Polismyndigheten ges utökade möjligheter att dels ta fingeravtryck, dels omhänderta pass eller andra identitetshandlingar.

Utredningen har även haft i uppdrag att lämna förslag på hur missbruk av resedokument, främlingspass och uppehållstillståndskort kan motverkas.

Pressmeddelande: Effektivare återvändande och motverkande av missbruk av resehandlingar

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (2 st)

Proposition (2 st)

  • Effektivare verktyg vid inre utlänningskontroll

    I propositionen föreslår regeringen att det ska införas en möjlighet för myndig­heterna att vid en inre utlän­nings­kontroll kropps­visitera en utlänning för att söka efter pass eller andra identitets­hand­lingar och en möjlighet att omhänderta sådana hand­lingar. Det föreslås också att det ska förtyd­ligas att en utlänning under vissa förut­sätt­ningar får tas med för utredning av hans eller hennes rätt att vistas i Sverige.

  • Vissa identitetsfrågor inom utlänningsrätten

Laddar...