Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Effektivare återvändande och motverkande av missbruk av resehandlingar

Publicerad

Migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon har tagit emot Återvändandeutredningens betänkande. Utredningen lämnar lagförslag som ska möjliggöra ett mer effektivt arbete med återvändande och föreslår åtgärder som ska minska missbruket av resehandlingar.

– Rättssäkerhet och ordning och reda i asylsystemet är viktigt för att vi ska kunna upprätthålla en långsiktig, hållbar och human migrationspolitik som värnar asylrätten. Jag ser därför fram emot att sätta mig in i utredningens förslag, säger migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon.

Särskild utredare har varit före detta chefsrådmannen Richard Ljungqvist. Utredningen konstaterar att det är viktigt att kunna klarlägga identiteten på utlänningar som vistas i Sverige för att kunna upprätthålla säkerheten i landet, skydda utsatta grupper och värna asylrätten. Det är också viktigt att personer som inte har rätt att vistas i Sverige kan förmås att återvända och att personer inte kan resa till eller från Sverige under falsk identitet.

Utredningen föreslår att när personer i samband med en inre utlänningskontroll inte kan styrka sin identitet och rätt att uppehålla sig i Sverige ska

  • Migrationsverket och Polismyndigheten i identifieringssyfte få fotografera och ta fingeravtryck på personen, fingeravtryck på barn dock bara få tas om det behövs och om barnet har fyllt sex år, och

  • Polismyndigheten och Kustbevakningen ska få eftersöka personens pass och andra identitetshandlingar och ta hand om den här typen av handlingar till dess att personen får tillstånd att vistas i Sverige eller lämnar landet.

För att stävja missbruket av resehandlingar och uppehållstillståndskort ska bland annat högst tre resedokument eller främlingspass kunna beviljas en person under en femårsperiod. Utredningen föreslår också att det ska gälla kortare giltighetstider för handlingarna och att de i vissa fall ska kunna återkallas.

– Efter terrorattacken i Stockholm den 7 april i år gav regeringen mig i uppdrag att bland annat utreda hur myndigheterna kan få bättre verktyg för att klarlägga personers identitet vid inre utlänningskontroller och hur missbruket av pass kan motverkas. Genom våra förslag får bland annat Polismyndigheten ökade möjligheter att bedriva ett mer effektivt arbete med minskade olägenheter för enskilda, säger särskilda utredaren Richard Ljungqvist.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2018.

Presskontakt

Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.