Proposition från Justitiedepartementet

Vissa identitetsfrågor inom utlänningsrätten Prop. 2020/21:159

Publicerad

Ladda ner:

För att identi­fiera fler personer som vistas i Sverige och motverka missbruk av rese­dokument och främlings­pass föreslår regeringen bland annat följande:

  • Migrationsverket och Polis­myndig­heten ges möjlighet att vid en inre utlännings­kontroll foto­grafera en utlän­ning samt ta hans eller hennes finger­avtryck.
  • En utlän­ning ska i vissa fall kunna beviljas högst tre främlings­pass under en fem­års­period.
  • Resedokument och främlings­pass ska kunna åter­kallas.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)