Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Justitiedepartementet

Vissa identitetsfrågor inom utlänningsrätten Prop. 2020/21:159

Publicerad

Ladda ner:

För att identi­fiera fler personer som vistas i Sverige och motverka missbruk av rese­dokument och främlings­pass föreslår regeringen bland annat följande:

  • Migrationsverket och Polis­myndig­heten ges möjlighet att vid en inre utlännings­kontroll foto­grafera en utlän­ning samt ta hans eller hennes finger­avtryck.
  • En utlän­ning ska i vissa fall kunna beviljas högst tre främlings­pass under en fem­års­period.
  • Resedokument och främlings­pass ska kunna åter­kallas.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (2 st)

Proposition (2 st)

  • Effektivare verktyg vid inre utlänningskontroll

    I propositionen föreslår regeringen att det ska införas en möjlighet för myndig­heterna att vid en inre utlän­nings­kontroll kropps­visitera en utlänning för att söka efter pass eller andra identitets­hand­lingar och en möjlighet att omhänderta sådana hand­lingar. Det föreslås också att det ska förtyd­ligas att en utlänning under vissa förut­sätt­ningar får tas med för utredning av hans eller hennes rätt att vistas i Sverige.

  • Vissa identitetsfrågor inom utlänningsrätten

Laddar...