Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

Vissa identitetsfrågor inom utlänningsrätten

Publicerad

Ladda ner:

För att identifiera fler personer som vistas i Sverige och motverka missbruk av resedokument och främlingspass föreslår regeringen bl.a. följande:

  • Migrationsverket och Polismyndigheten ges möjlighet att vid en inre utlänningskontroll fotografera en utlänning samt ta hans eller hennes fingeravtryck.
  • En utlänning ska i vissa fall kunna beviljas högst tre främlingspass under en femårsperiod.
  • Resedokument och främlingspass ska kunna återkallas.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (2 st)

Proposition (2 st)

  • Effektivare verktyg vid inre utlänningskontroll

    I propositionen föreslår regeringen att det ska införas en möjlighet för myndig­heterna att vid en inre utlän­nings­kontroll kropps­visitera en utlänning för att söka efter pass eller andra identitets­hand­lingar och en möjlighet att omhänderta sådana hand­lingar. Det föreslås också att det ska förtyd­ligas att en utlänning under vissa förut­sätt­ningar får tas med för utredning av hans eller hennes rätt att vistas i Sverige.

  • Vissa identitetsfrågor inom utlänningsrätten

Laddar...