Remiss SOU 2017:111 För barnets bästa? Utredningen om tvångsåtgärder mot barn inom psykiatrisk tvångsvård Diarienummer: S2018/00232/FS

Här kan du ta del av till vilka instanser regeringen har remitterat SOU 2017:111 För barnets bästa? Utredningen om tvångsåtgärder mot barn inom psykiatrisk tvångsvård

Ladda ner:

Sista dag att besvara remissen är den 26 april 2018.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.