Remiss från Socialdepartementet

Remiss SOU 2018:4 Framtidens biobanker Diarienummer: S2018/00641/FS

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat SOU 2018:4 Framtidens biobanker. Webbsidan kompletteras fortlöpande med inkommande remissvar.

Ladda ner:

Sista dagen att svara på remissen är den 30 juni 2018.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.