Hoppa till huvudinnehåll

Remiss av betänkandet Några frågor i skyddslagstiftningen (SOU 2018:26) Diarienummer: Fö2018/00493/RS

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka remissinstanser som regeringen har remitterat betänkandet Några frågor i skyddslagstiftningen (SOU 2018:26).

Remissvaren ska ha kommit in till Försvarsdepartementet senast den 5 september 2018.

Ladda ner:

SOU 2018:26 Några frågor i skyddslagstiftningen

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

Remissvar

Här kan du ta del av svaren från de instanser som har ombetts att svara på remissen. Övriga yttranden med anledning av remissen finns tillgängliga i departementet.

Publiceringen av remissvaren på denna webbplats görs enbart för att göra det lättare för allmänheten att ta del av svaren. Alla svar och yttranden med anledning av remissen – även yttranden som inte publiceras på webbplatsen – finns med i underlaget för de politiska beslut som remissen föranleder. Om remissen rör lagförslag som granskas av Lagrådet, finns alla yttranden också med i underlaget för Lagrådets granskning.

Laddar...