Remiss SOU 2018:23 Konstnär - oavsett villkor? Diarienummer: Ku2018/00773/KO

Här kan du ta del av de remissvar som har kommit till Kulturdepartementet på SOU 2018:23 Konstnär - oavsett villkor? Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet.

Ladda ner:

Sista dag att svara på remissen är den 31 augusti 2018.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.