Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Kulturdepartementet

Konstnär – oavsett villkor? SOU 2018:23

Publicerad

Konstnärspolitiska utredningen redovisar i sitt betänkande Konstnär – oavsett villkor? förslag som ska stimulera arbetsmarknaden så att fler konstnärer kan leva på sitt konstnärliga yrke. Förslagen ska även stärka konstnärernas position i dagens digitaliserade samhälle samt ge bättre förutsättningar för att ungdomar i hela landet, oavsett socioekonomisk bakgrund, ska våga välja konstnärsyrket.

Ladda ner:

 

Bakgrund

För många konstnärer leder en lång och dyr utbildning till en arbetsmarknad med osäkra anställnings- och ersättningsvillkor, lägre löner och sämre social trygghet än vad som gäller för ett genomsnitt av befolkningen. Regeringen tillsatte därför den 17 november 2016 en särskild utredare med uppdrag att:

  • göra en översyn av statens insatser och villkor för professionellt verksamma konstnärer,
  • bedöma hur de statliga insatserna bidrar till att nå de kulturpolitiska målen,
  • föreslå eventuella förändringar av insatserna för att anpassa dem till nuvarande förutsättningar och behov.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Konstnärernas villkor

    En särskild utredare ska göra en översyn av de statliga insatserna och villkoren för professionellt verksamma konstnärer. Utredaren ska bedöma hur de statliga insatserna bidrar till att nå de kulturpolitiska målen och föreslå eventuella förändringar av insatserna för att anpassa dem till nuvarande förutsättningar och behov. Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2018.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Konstnär – oavsett villkor?

    Konstnärspolitiska utredningen redovisar i sitt betänkande Konstnär – oavsett villkor? förslag som ska stimulera arbetsmarknaden så att fler konstnärer kan leva på sitt konstnärliga yrke. Förslagen ska även stärka konstnärernas position i dagens digitaliserade samhälle samt ge bättre förutsättningar för att ungdomar i hela landet, oavsett socioekonomisk bakgrund, ska våga välja konstnärsyrket.

Lagrådsremiss

Proposition

Skrivelse

Laddar...