Remiss av Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EGF) perioden 2021–2027 (COM(2018) 380 final) Diarienummer: A2018/01301/A

Här kan du ta del av till vilka remissinstanser Arbetsmarknadsdepartementet har remitterat Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EGF) perioden 2021–2027 (COM(2018) 380 final). Remissvaren ska ha kommit in till Arbetsmarknadsdepartementet senast den 12 september 2018.

Remissinstanser:

Remissinstanser

 • Arbetsförmedlingen
 • Arbetsgivarföreningen KFO
 • Arbetsgivarverket
 • Företagarna
 • Handelsanställdas förbund
 • Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
 • KFS-företagens Trygghetsfond
 • Kyrkans Trygghetsråd
 • Landsorganisationen i Sverige
 • Omställningsfonden
 • Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet)
 • Svenskt Näringsliv
 • Sveriges akademikers centralorganisation
 • Sveriges Kommuner och Landsting
 • Tillväxtverket
 • Tjänstemännens centralorganisation
 • TRR Trygghetsrådet
 • Trygghetsfonden BAO-Finansförbundet
 • Trygghetsfonden Fastigo-LO
 • Trygghetsfonden Svenskt Näringsliv LO
 • Trygghetsrådet Fastigo
 • Trygghetsrådet TRS
 • Trygghetsstiftelsen

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.