Hoppa till huvudinnehåll

Remiss av promemorian Förbud mot att medföra visst svavelhaltigt marint bränsle ombord på fartyg Diarienummer: M2020/01567

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av de remissvar som har kommit till Miljödepartementet om promemorian Förbud mot att medföra visst svavelhaltigt marint bränsle ombord på fartyg.

Övriga yttranden i samband med remissen finns tillgängliga i departementet.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Miljödepartementet senast den 11 januari 2021.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.

Laddar...