Remiss från Kulturdepartementet

Remiss av promemorian Film – ett nytt officiellt statistikområde Diarienummer: Ku2020/02350

Publicerad · Uppdaterad

Här kan du ta del av till vilka instanser Kulturdepartementet har remitterat promemorian Film – ett nytt officiellt statistikområde.

Remissinstanser:

Remissvar:

Sista dag att svara på remissen är den 6 december 2020.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.