Hoppa till huvudinnehåll
Remiss från Socialdepartementet

Remiss PM: Ändring av klassificeringen av covid -19 i smittskyddslagen Diarienummer: S2022/00792

Publicerad

Här kan du ta del av remissvar som har inkommit till Socialdepartementet vilka instanser som regeringen har remitterat promemorian Ändring av klassificering av covid -19 i smittskyddslagen. Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet.

Remissinstanser:

Remissvar:

Möjlighet att framföra synpunkter på förslaget lämnas vid ett remissmöte fredagen den 11 februari 2022 kl. 09.00. Remissmötet kommer att genomföras på Skype och telefon.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.

Laddar...