Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Ändring av klassificering av covid-19 i smittskyddslagen

Publicerad

Regeringen föreslår att covid-19 inte längre ska anges som en allmänfarlig sjukdom eller en samhällsfarlig sjukdom. Den föreslår också att covid-19 ska anges som en anmälningspliktig sjukdom. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2022.

Ladda ner:

Förslagen har tagits fram med anledning av en hemställan till regeringen från Folkhälsomyndigheten den 3 februari 2022

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Ändring av klassificering av covid-19 i smittskyddslagen

    Regeringen föreslår att covid-19 inte längre ska anges som en allmänfarlig sjukdom eller en samhällsfarlig sjukdom. Den föreslår också att covid-19 ska anges som en anmälningspliktig sjukdom. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2022.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition