Hoppa till huvudinnehåll

Remiss av rapporten Holmöleden, Ett regeringsuppdrag avseende ledens funktion och utveckling Diarienummer: LI2023/02630

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser som Landsbygds- och infrastrukturdepartementet har remitterat rapporten Holmöleden, Ett regeringsuppdrag avseende ledens funktion och utveckling.

Remissinstanser:

Remissvaren ska ha kommit in till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet senast den 15 maj 2024.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.

Laddar...