Medaljer och utmärkelser

Regeringen kan dela ut olika belöningsmedaljer och även ge någon Professors namn. De här medaljerna har sina namn efter inskrifter som finns på dem. Alla medaljer har kungens bild på framsidan. De finns i olika storlekar och ädelmetaller för att återspegla graderingen av de insatser som belönas.

Det finns fyra olika regeringsmedaljer

Illis quorum meruere labores

 

Illis quorum-medaljen instiftades år 1785 och är den äldsta regeringsmedaljen. Inskriften betyder "Åt dem vars gärningar gör dem förtjänta av det". Medaljen används för att belöna insatser för kulturella, vetenskapliga och andra allmännyttiga ändamål. Medaljen finns i guld och av artonde, tolfte, åttonde och femte storleken. Den delas ut till i genomsnitt sju personer per år.

För berömliga gärningar

 

Medaljen För berömliga gärningar delas ut till personer som rådigt och modigt räddat en människa i livsfara. Medaljen finns i guld av åttonde och femte storleken och i silver av åttonde storleken. Den delas sällan ut, i genomsnitt mindre än en gång per år.

För medborgerlig förtjänst

För medborgerlig förtjänst-medaljen delas sällan ut numera, och då med motiveringar och i sammanhang som knappast skiljer sig från Illis quorum-medaljen. Den finns i guld av samma storlekar som Illis quorum och dessutom i silver av åttonde storleken.

För omsorgsfull renvård

För omsorgsfull renvård har delats ut i guld av femte storleken till företrädare för renskötseln vid några tillfällen. Medaljen finns även i silver av åttonde storleken.

Professors namn

Regeringens utmärkelse Professors namn är en ren hederstitel. Den delas främst ut för att belöna insatser utanför den akademiska världen som har stor folkbildande eller på annat sätt allmännyttig betydelse. Utmärkelsens historia går tillbaka till 1700-talet.

Ordnar och medaljer

Regeringen gav förr statschefen förslag på ordens- och medaljförläningar till högre tjänstemän och andra inom stat och kommun. Ordensväsendet reformerades år 1975, så numera ger regeringen endast ut de fyra regeringsmedaljerna och Professors namn.

Andra svenska belöningsmedaljer, vid sidan av regeringens medaljer, är till exempel de kungliga medaljerna, den statliga medaljen "För nit och redlighet i rikets tjänst" som regleras av en föreskrift från Arbetsgivarverket, Utrikesdepartementets medalj för förtjänster inom utrikesförvaltningen, Försvarsmaktens medaljer samt en mängd andra icke-statliga belöningsmedaljer som delas ut av exempelvis kommuner, akademier och föreningar.