Strategier för internationellt bistånd från Utrikesdepartementet

Strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i Afrika söder om Sahara Diarienummer: UF2014/40679/UD/AF

Publicerad

Ladda ner:

Syftet med verksamheten inom ramen för strategin är att stärka sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i Afrika söder om Sahara. Strategin ska gälla under perioden 2015-2019 och omfatta sammantaget 1750 miljoner svenska kronor.