Strategier för internationellt bistånd från Utrikesdepartementet

Strategi för Sveriges regionala utvecklingssamarbete med Latinamerika 2021-2025 Diarienummer: UD2021/06835

Publicerad

Strategin ska gälla under perioden 2021-2025 och omfattar för Sida sammantaget 1 miljard kronor.

Ladda ner:

Målet för svenskt internationellt bistånd är att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Utvecklingssamarbetet ska ta sin utgångspunkt i principerna om bistånds- ­och utvecklingseffektivitet liksom i Agenda 2030, Addis Ababa Action Agenda och klimatavtalet från Paris.