EU-representationen
Sveriges representation vid Europeiska unionen

Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen

Representationen är Regeringskansliets förlängda arm i Bryssel. Att få största möjliga genomslag för svenska intressen i EU är den viktigaste uppgiften. Med sina cirka 120 medarbetare är representationen Sveriges största utlandsmyndighet. Här arbetar tjänstemän från Regeringskansliets alla departement.

 • Regeringen välkomnar EU-initiativ om artificiell intelligens

  • Peter Eriksson i konferenspanel

   Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson företrädde Sverige när utvecklingsmöjligheter och utmaningar inom artificiell intelligens diskuterades på hög politisk nivå i Bryssel inom ramen för konferensen Digitial Day18.

   Foto: EU-representationen

  • Peter Eriksson

   Den europeiska industrins konkurrenskraft och offentlig servicenivå till medborgarna hänger nära samman med utvecklingen av artificiell intelligens. Alla EU:s medlemsländer skrev vid konferensen Digital Day på en deklaration om att stärka samarbetet på området.

   Foto: EU-representationen

  Den 25 april presenterar EU-kommissionen ett helt nytt initiativ för att stärka utvecklingen av artificiell intelligens i Europa. Det var också huvudtemat för ”Digital Day”, en konferens på hög politisk nivå där bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson deltog.

 • Om Sveriges arbete i EU:s ministerråd

  Hur går arbetet i EU:s ministerråd till och vad gör regeringens utsända personal i Bryssel? Ambassadör Lars Danielsson och miljöråd Ida Edwertz berättar om sina erfarenheter.

EU-representationen på Facebook

EU-representationen på Instagram

Aktuellt

Auditoriet på EU-representationen
Representanter för Världsbanken, EU-kommissionen, EU:s utrikestjänst EEAS och flera icke-statliga organisationer var på plats 11 april för att utbyta erfarenheter och identifiera samarbetsmöjligheter för att mobilisera mer kapital till utveckling och bistånd. Foto: EU-representationen

Finansiering av bistånd och utveckling diskuterades på Sveriges EU-representation

Det måste till enorma mängder kapital för att klara fattigdomsbekämpning och alla de utmaningar Agenda 2030 och de globala målen ställer upp. Den svenska biståndsmyndigheten Sida ligger långt framme i arbetet med finansiering och höll ett särskilt möte på temat på Sveriges EU-representation 11 april.

Per Bolund
Regeringens arbete med att integrera miljö- och klimatfrågor i finansiella riskbedömningar har gått snabbt framåt. Finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund framhöll vikten av att EU samarbetar för att möta utmaningarna när han deltog i en EU-konferens i Bryssel om utvecklingen av uthålliga investeringar. Foto: Regeringskansliet

Per Bolund deltog i EU-konferens om grön finansiering

Den finansiella sektorn spelar en av huvudrollerna på vägen mot ett fossilfritt samhälle. Om detta och den nya EU-strategin som ska göra investeringar uthålliga handlade en konferens i Bryssel 22 mars där finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund deltog.

Lars Danielsson
- Vi agerar med starkt självförtroende i EU-samarbetet och Sveriges inflytande i EU har ökat under vårt 23-åriga medlemskap. Det gäller inte bara förmågan att driva svenska intressen utan också att vara med och ta ett gemensamt europeiskt ansvar, konstaterar Lars Danielsson, chef för Sveriges EU-representation. Foto: EU-representationen

EU-samarbetets knäckfrågor och framtid

Som chef för Sveriges EU-representation för Lars Danielsson regeringens talan i en rad tunga EU-frågor på plats i Bryssel. I sitt arbete får han en insyn som få andra i den EU-politiska dynamiken.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet