Hoppa till huvudinnehåll

Arbete och praktik vid EU-representationen

Vid representationen arbetar cirka 130 personer. Merparten är utsända tjänstemän från Regeringskansliets samtliga departement. Därtill rekryteras personal lokalt på plats i Bryssel. EU-representationen arbetar också med att få fler svenskar att tjänstgöra vid EU:s institutioner.

Familjefoto av representationens anställda
Familjefoto av representationens anställda EU-representationen

Arbeta vid representationen

Cirka 50 personer är anställda lokalt genom en lokal rekryteringsprocess som representationen ansvarar för. Bland de lokalanställda finns handläggare, administratörer och intern servicepersonal.

Tänk på att ansökningshandlingar som du skickar till representationen blir allmän handling och kan komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Inkludera därför inte personuppgifter som du inte vill ska kunna begäras ut.

Praktisera vid representationen

Praktik vid representationen är ett effektivt sätt att få kunskap om EU:s arbetssätt. Praktikanterna är mycket uppskattade och deras bidrag till organisationen är värdefullt.

Fler personer ansöker om praktik än vad representationen kan ta emot. Antalet praktikanter kan variera men ambitionen är att kunna ta emot åtminstone cirka tio praktikanter varje termin. 

Det finns även goda möjligheter att göra praktik inom EU:s institutioner. Ett 30-tal svenska studenter praktiserar vid EU-institutionerna varje år. Därtill erbjuder de svenska regionkontoren i Bryssel praktikplatser.

Arbete vid EU:s institutioner

Cirka 1 100 svenskar arbetar vid EU:s institutioner. Ur svenskt perspektiv är det angeläget att Sverige är välrepresenterat i EU-institutionernas tjänstemannakår. Vid Sveriges EU-representation arbetar därför två personer med att få fler svenskar att söka sig till EU:s institutioner.  

Ett 70-tal av de 1 100 svenskarna vid EU:s institutioner har en chefsposition. För dessa finns ett särskilt nätverk som representationen administrerar.

Representationens kontaktpersoner ger i viss utsträckning information  och råd inför antagningsprov och rekryteringsprocesser. De stöttar också så kallade nationella experter. För råd och information hänvisas intresserade också till Universitets- och högskolerådet, UHR, och till European Personnel Selection Office, EPSO. 

Representationen önskar kontakt med svenskar som har klarat de antagningsprover som är en grundförutsättning för att kvalificera för direktanställningar vid EU:s institutioner. 

Kontakt

Simon Morrissey
HR-handläggare
Telefon +32 (0)2 289 56 84
e-post till Simon Morrissey
Johanna Nylander
HR-handläggare
Telefon +32 (0)2 289 56 63
e-post till Johanna Nylander
Matilda Rotkirch
Ministerråd - Rekrytering till EU:s institutioner
Telefon +32 (0)2 289 56 33
e-post till Matilda Rotkirch
Anette Sonnbäck
Handläggare - Rekrytering till EU:s institutioner
Telefon +32 (0)2 289 57 05
e-post till Anette Sonnbäck
EU-representationen
Telefon +32 2 289 56 11
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Bryssel, Belgien
e-post till EU-representationen
Laddar...