Arbete och praktik vid EU-representationen

Arbeta vid representationen

Vid representationen arbetar cirka 120 personer. Merparten är utsända tjänstemän från Regeringskansliet.

Cirka 50 personer är anställda lokalt genom en lokal rekryteringsprocess som representationen ansvarar för. Bland de lokalanställda finns handläggare, administratörer och intern servicepersonal.

När det finns tjänster att söka som rekryteras lokalt annonseras de här.

HR-assistent med ansökningsdatum senast 20 maj

Handläggare med upprag att stötta EU-rekrytering, ansökningsdatum senast senast 29 maj

Praktisera vid representationen

Representationen tar varje termin emot ett antal praktikanter. Praktik vid representationen är ett effektivt sätt att få kunskap om EU:s arbetssätt. Praktikanterna är mycket uppskattade och deras bidrag till organisationen är värdefull.

Fler personer ansöker om praktik än vad representationen kan ta emot. Antalet praktikanter kan variera men ambitionen är att kunna ta emot åtminstone cirka tio praktikanter varje termin. 

Det finns även goda möjligheter att göra praktik inom EU:s institutioner. Ett 30-tal svenska studenter praktiserar vid EU-institutionerna varje år. Därtill erbjuder de svenska regionkontoren i Bryssel praktikplatser.

Arbete vid EU:s institutioner

Cirka 1 100 svenskar arbetar vid EU:s institutioner. Ur svenskt perspektiv är det angeläget att Sverige är välrepresenterat i EU-institutionernas tjänstemannakår. Sveriges EU-representation har därför en kontaktperson med uppgift att verka för att fler svenskar kvalificerar sig till och anställs vid EU:s institutioner.

Ett 70-tal av de 1 100 svenskarna vid EU:s institutioner har en chefsposition. För dessa finns ett särskilt nätverk som representationen administrerar.

Representationens kontaktperson informerar och ger råd inför antagningsprov och rekryteringsprocess och stöttar så kallade nationella experter.

Representationen önskar kontakt med svenskar som har klarat antagningsprovet "EU concours" som är en grundförutsättning för att tjänstgöra vid EU:s institutioner.

Kontakt

Simon Morrissey
Personalhandläggare (Arbete och praktik vid representationen)
Telefon +32 (0)2 289 56 84
e-post till Simon Morrissey
Pia Bilting-Bearfield
Handläggare (Arbete vid EU:s institutioner)
Telefon +32 2(0) 289 57 05
e-post till Pia Bilting-Bearfield
Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen
Telefon +32 2 289 56 11
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Bryssel, Belgien
e-post till Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen