Hoppa till huvudinnehåll

Rekrytering av svenskar till EU:s institutioner

Uppdaterad

Regeringen vill att fler svenskar ska arbeta inom EU:s förvaltning. De svenskar som arbetar inom EU är en resurs, inte bara för den Europeiska unionen utan även för Sverige. De bidrar med kunskap om svenskt samhällsliv, svensk förvaltningskultur och värderingar vilket underlättar dialogen och samarbetet med EU:s institutioner och andra organ. De ger också möjlighet till insyn och inflytande som ökar Sveriges möjligheter att påverka EU-samarbetets inriktning.

Varje år utlyser EU:s förvaltning ett stort antal lediga tjänster, särskilt sekreterare, assistenter och handläggare inom områden som ekonomi, juridik, energi, miljö, krishantering, handel och klimatfrågor.

Rekryteringen görs både genom uttagningsprov och genom direktrekrytering. En hel del tjänster är för specialister av olika slag, särskilt inom byråer, organ och gemensamma företag. Det finns många tjänster med inriktning på översättning och tolkning, både som assistent och handläggare. Många arbetar också med informations- och kommunikationsteknik, upphandling, administration och fastighetsförvaltning. I en så stor organisation som EU:s förvaltning med drygt 40 000 anställda finns tjänster på alla nivåer, från chaufförer till direktörer.

Kontakt

Matilda Rotkirch
Ministerråd - Rekrytering till EU:s institutioner
Telefon +32 (0)2 289 56 33
e-post till Matilda Rotkirch
Anette Sonnbäck
Handläggare - Rekrytering till EU:s institutioner
Telefon +32 (0)2 289 57 05
e-post till Anette Sonnbäck

Lediga tjänster inom EU:s byråer och organ

Vill du veta mer om uttagningsproven?

På Universitets- och högskolerådets webbplats finns allmän information om praktiktjänstgöring, uttagningsprov och rekrytering till EU:s förvaltning.

EU Careers

På webbplatsen EU Careers finns information om EU:s uttagningsorgan EPSO samt om lediga tjänster inom EU:s byråer (myndigheter) och organ.

Laddar...