Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen

Representationen är Regeringskansliets förlängda arm i Bryssel. Att få största möjliga genomslag för svenska intressen i EU är den viktigaste uppgiften. Med sina cirka 120 medarbetare är representationen Sveriges största utlandsmyndighet. Här arbetar tjänstemän från Regeringskansliets alla departement.

Sveriges EU-representation är i första hand en förhandlingsorganisation. Handläggare och chefer deltar i det dagliga förhandlingsarbetet i Europeiska ministerrådets arbetsgrupper och i de ständiga representanternas kommitté som förbereder ministermöten och toppmöten mellan ledarna för EU:s medlemsländer. Under andra halvan av 2017 är 38 ministermöten i de olika ämneskonstellationerna och två toppmöten inplanerade.

Representationen är den svenska regeringens dagliga kontaktlänk till EU:s institutioner. När regeringen utformar den politik som Sverige för i EU är representationens analyser och bedömningar viktiga bidrag.

Att nå ut till allmänheten med information om Sveriges arbete i EU är viktigt. Representationen tar emot över 100 svenska besöksgrupper per år. Det handlar om såväl skolklasser som expertgrupper och förtroendevalda.

Mer om besök vid EU-representationen och i Bryssel

Representationen arrangerar också seminarier i EU-aktuella frågor.

Sveriges ständiga representation vid EU ligger vid Square de Meeûs i centrala Bryssel med gångavstånd till EU-institutionerna.

Kontakt

Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen
Telefon +32 2 289 56 11
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Bryssel, Belgien
e-post till Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen