Hoppa till huvudinnehåll

Ledning

Uppdaterad

Ambassadörerna Mikaela Kumlin Granit, Torbjörn Haak och Ingrid Ask leder EU-representationen tillsammans med kanslichefen Carina Johansson.

 • Foto av ambassadör Mikaela Kumlin Granit

  Ambassadör Mikaela Kumlin Granit

  Hani Kanaftchian

 • Foto på ambassadör Torbjörn Haak

  Ambassadör Torbjörn Haak

  Hani Kanaftchian

 • Foto av ambassadör Ingrid Ask

  Ambassadör Ingrid Ask

  Hani Kanaftchian

Mikaela Kumlin Granit

Ambassadör Mikaela Kumlin Granit är myndighetschef för Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen. Hon är Sveriges så kallade ständiga representant och leder arbetet tillsammans med sina kollegor Torbjörn Haak och Ingrid Ask.

Medlemsländernas ambassadörer förbereder kommande möten i ministerrådet i Coreper I och II. Som ständig representant deltar Mikaela Kumlin Granit i Coreper II där hon varje vecka träffar sina EU-kollegor. I Coreper II förbereder ambassadörerna fyra ministerråd:

 • ekonomiska och finansiella frågor
 • utrikesfrågor
 • allmänna frågor
 • rättsliga och inrikes frågor 

CV Mikaela Kumlin Granit
Mikaela Kumlin Granit på X/Twitter 

Torbjörn Haak

Som Sveriges biträdande ständiga representant företräder ambassadör Torbjörn Haak Sverige i Coreper I.

Där förbereds följande ministerrådskonstellationer:

 • jordbruk och fiske
 • miljö
 • konkurrenskraft
 • transport, telekommunikation och energi
 • utbildning, ungdom, kultur och idrott 
 • sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor


CV Torbjörn Haak
Torbjörn Haak på X/Twitter

Ingrid Ask 

Ambassadör Ingrid Ask är chef för EU-representationens enhet för utrikes- och säkerhetspolitik. Enheten är UD:s förlängda arm i Bryssel. 

Ingrid Ask företräder Sverige i kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik, KUSP.

CV Ingrid Ask

Kontakt

Mikaela Kumlin Granit
Ambassadör, myndighetschef och Sveriges ständiga representant till EU
Telefon +32 (0)2 289 56 43 (Agneta Bergendahl Szmida, assistent)
e-post till Mikaela Kumlin Granit
Agneta Bergendahl Szmida
Assistent till Mikaela Kumlin Granit
Telefon +32 (0)2 289 56 43
e-post till Agneta Bergendahl Szmida
Torbjörn Haak
Ambassadör, biträdande myndighetschef och Sveriges biträdande ständiga representant till EU
Telefon +32 (0) 2 289 56 44 (Christine Hollner, assistent)
e-post till Torbjörn Haak
Ann-Sofie Lange
Assistent till Torbjörn Haak
Telefon +32 28 295 876
Mobil +32 478 97 92 87
e-post till Ann-Sofie Lange
Ingrid Ask
Ambassadör, chef för EU-representationens enhet för utrikes- och säkerhetspolitik och Sveriges representant i KUSP
e-post till Ingrid Ask
Linnea Gualersi
Assistent till Ingrid Ask
e-post till Linnea Gualersi
Carina Johansson
Kanslichef
Telefon +32 (0)2 289 56 59
Mobil +32 (0)472-24 11 32
e-post till Carina Johansson
Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen
Telefon +32 2 289 56 11
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Bryssel, Belgien
e-post till Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen

Kortfakta: Ministerrådet

 • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
 • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
 • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
 • Sammanträder i tio olika så kallade konstellationer beroende på vilket ämne som diskuteras.
 • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
 • Ansvarig minister stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.
 • Ordförandeskapet i ministerrådet roterar mellan EU:s medlemsländer var sjätte månad. Under våren 2023 var Sverige ordförande.

Fakta: Coreper

 • Samordnar och förbereder möten i ministerrådet.
 • Förhandlar lagförslag innan slutlig behandling på ministernivå.
 • Coreper II arbetar bland annat med utrikespolitik, migration, EU:s budget och brexit.
 • Coreper I arbetar bland annat med miljö, EU:s inre marknad, transportfrågor, arbetsmarknad och fiske.
 • Består av medlemsländernas EU-ambassadörer.
 • Är en fransk förkortning som betyder Ständiga representanternas kommitté.

Fakta: KUSP

 • Arbetar med den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken samt den gemensamma försvarspolitiken.
 • Lämnar rekommendationer till ministerrådet om strategisk inriktning.
 • Ansvarar för EU:s krishanteringsinsatser.
 • Består av medlemsländernas KUSP-ambassadörer.
 • Står för Kommittéen för utrikes- och säkerhetspolitik.
Laddar...