Ledning

Uppdaterad

Ambassadörerna Mikaela Kumlin Granit, Torbjörn Haak och Ingrid Ask leder EU-representationen tillsammans med kanslichefen Åsa Zinfandel.

 • Ambassadör Mikaela Kumlin Granit

  Ambassadör Mikaela Kumlin Granit

  Foto: Radski Photo

 • Ambassadör Torbjörn Haak

  Ambassadör Torbjörn Haak

  Foto: Hani Kanaftchian

 • Ambassadör Ingrid Ask

  Ambassadör Ingrid Ask

  Foto: Sveriges ambassad/Washington D.C.

Mikaela Kumlin Granit

Ambassadör Mikaela Kumlin Granit är myndighetschef för Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen. Hon är Sveriges så kallade ständiga representant och leder arbetet tillsammans med sina kollegor Torbjörn Haak och Ingrid Ask.

Medlemsländernas ambassadörer förbereder kommande möten i ministerrådet i Coreper I och II. Som ständig representant deltar Mikaela Kumlin Granit i Coreper II där hon varje vecka träffar sina EU-kollegor. I Coreper II förbereder ambassadörerna fyra ministerråd:

 • ekonomiska och finansiella frågor
 • utrikesfrågor
 • allmänna frågor
 • rättsliga och inrikes frågor 

CV Mikaela Kumlin Granit
Mikaela Kumlin Granit på X/Twitter 

Torbjörn Haak

Som Sveriges biträdande ständiga representant företräder ambassadör Torbjörn Haak Sverige i Coreper I.

Där förbereds följande ministerrådskonstellationer:

 • jordbruk och fiske
 • miljö
 • konkurrenskraft
 • transport, telekommunikation och energi
 • utbildning, ungdom, kultur och idrott 
 • sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor


CV Torbjörn Haak
Torbjörn Haak på X/Twitter

Ingrid Ask 

Ambassadör Ingrid Ask är chef för EU-representationens enhet för utrikes- och säkerhetspolitik. Enheten är UD:s förlängda arm i Bryssel. 

Ingrid Ask företräder Sverige i kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik, KUSP.

CV Ingrid Ask

Kontakt

Mikaela Kumlin Granit
Ambassadör, myndighetschef och Sveriges ständiga representant till EU
Telefon +32 (0)2 289 56 43 (Agneta Bergendahl Szmida, assistent)
e-post till Mikaela Kumlin Granit
Agneta Bergendahl Szmida
Assistent till Mikaela Kumlin Granit
Telefon +32 (0)2 289 56 43
e-post till Agneta Bergendahl Szmida
Torbjörn Haak
Ambassadör, biträdande myndighetschef och Sveriges biträdande ständiga representant till EU
Telefon +32 (0) 2 289 56 44 (Christine Hollner, assistent)
e-post till Torbjörn Haak
Christine Hollner
Assistent till Torbjörn Haak
Telefon +32 (0)2 289 56 44
e-post till Christine Hollner
Ingrid Ask
Ambassadör, chef för EU-representationens enhet för utrikes- och säkerhetspolitik och Sveriges representant i KUSP
e-post till Ingrid Ask
Linnea Gualersi
Assistent till Ingrid Ask
e-post till Linnea Gualersi
Åsa Zinfandel
Kanslichef
Telefon +32 (0)2 289 56 59
Mobil +32 (0)475 82 50 02
e-post till Åsa Zinfandel
EU-representationen
Telefon +32 2 289 56 11
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Bryssel, Belgien
e-post till EU-representationen

Fakta: Ministerrådet

 • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
 • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
 • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
 • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
 • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Fakta: Coreper

 • Samordnar och förbereder möten i ministerrådet.
 • Förhandlar lagförslag innan slutlig behandling på ministernivå.
 • Coreper II arbetar bland annat med utrikespolitik, migration, EU:s budget och brexit.
 • Coreper I arbetar bland annat med miljö, EU:s inre marknad, transportfrågor, arbetsmarknad och fiske.
 • Består av medlemsländernas EU-ambassadörer.
 • Är en fransk förkortning som betyder Ständiga representanternas kommitté.

Fakta: KUSP

 • Arbetar med den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken samt den gemensamma försvarspolitiken.
 • Lämnar rekommendationer till ministerrådet om strategisk inriktning.
 • Ansvarar för EU:s krishanteringsinsatser.
 • Består av medlemsländernas KUSP-ambassadörer.
 • Står för Kommittéen för utrikes- och säkerhetspolitik.