Presskontakter, kommunikation och besök

EU-representationen erbjuder mediakontakter, följer noggrant mediernas rapportering om EU-relaterade frågor och kan följas via sociala medier.

Media och kommunikationsgruppen ansvarar för webbsidor under fliken Sverige i EU på www.regeringen.se liksom för representationens konton på Twitter, Facebook, LinkedIn och Instagram. Gruppen arbetar också med representationens internkommunikation.

Representationen har ett uppdrag att informera om EU och Sveriges arbete i unionen. Representationen tar emot ett 150-tal besöksgrupper med totalt 3.500 besökare varje år. Det handlar om såväl skolklasser som expertgrupper och förtroendevalda.

Ackreditering:
Europeiska rådet/andra högnivåmöten och standardackreditering 

Kontakt

Cecilia Möller
Chef för medie- och kommunikationsgruppen
Telefon +32 (0)2 289 56 55
Mobil +32 (0)475 24 56 60
e-post till Cecilia Möller
Anna-Charlotta Erikson
Mediakontakt för EYCS, EPSCO och FAC utveckling. Handläggare (besöksgrupper och intranät)
Telefon +32 (0)2 289 57 64
e-post till Anna-Charlotta Erikson
Daniel Holmberg
Mediakontakt för ENVI och TTE. Handläggare (webb, mediebevakning och sociala medier)
Telefon +32 (0) 22 89 56 24
Mobil +32 (0) 476 90 90 31
e-post till Daniel Holmberg
Anna Lund
Mediakontakt för Ekofin, KKR och Agrifish. Handläggare (webb, mediebevakning och sociala medier)
Telefon +32 (0)2 289 57 56
Mobil +32 (0) 478 78 23 90
e-post till Anna Lund
Inger Wahlstedt
Handläggare (högnivåbesök och konferenser)
Telefon +32 (0)2 289 57 27
e-post till Inger Wahlstedt
Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen
Telefon +32 2 289 56 11
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Bryssel, Belgien
e-post till Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen