Jordbruk och fiske

Gruppen hanterar EU:s gemensamma jordbruks- och fiskeripolitik, veterinära och fytosanitära frågor, liksom livsmedels- och skogsbruksfrågor. Enheten förbereder svenskt deltagande i Jordbruks- och fiskerådet där bland annat den svenska talespersonen i den särskilda jordbrukskommittén ingår. Enhetens ansvarar även för frågor som rör GMO och djurskydd.

Kontakt

Fredrik Langdal
Lantbruksråd (särskilda jordbrukskommittén, CAP)
Telefon +32 (0)2 289 56 54
e-post till Fredrik Langdal
Johan Krabb
Lantbruksråd (livsmedel, skog, veterinära och fytosanitära frågor, GMO)
Telefon +32 (0) 2 289 56 81
e-post till Johan Krabb
Elin Johnson
Lantbruksråd (EFTA och gemensam fiskeripolitik)
Telefon +32 (0) 2 289 56 58
e-post till Elin Johnson
Erika Pérez
Assistent
Telefon +32 (0)2 289 56 86
e-post till Erika Pérez
Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen
Telefon +32 2 289 56 11
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Bryssel, Belgien
e-post till Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen