Liberia

Sverige har en lång historia av samarbete med Liberia. Det svenska företaget Lamco var länge ett av Liberias största. Mellan mars 2004 och november 2006 bidrog Sverige med militär trupp och civil personal om 230 personer till FN-missionen UNMIL.

Strategin för det svenska utvecklingssamarbetet med Liberia uppgår till 1350 miljoner kronor för perioden 2016–2020. Strategin syftar till att bidra till freds- och statsbyggande, genom att stärka de liberianska samhällsfunktionerna och skapa förutsättningar för fredlig, inkluderande och hållbar utveckling. 1320 miljoner kronor avser Sidas verksamhet och 30 miljoner avser Folke Bernadotteakademins verksamhet i Liberia. Strategins tre övergripande sektormål är:
- Stärkt demokrati och ökad jämställdhet samt ökad respekt för mänskliga rättigheter,
- Förbättrade verktyg för fattiga människor att kunna förbättra sina levnadsvillkor,
- Värna om mänsklig säkerhet och frihet från våld.

Sverige har på förfrågan från Liberias regering engagerat sig i ett antal multilaterala initiativ för att stödja en fredlig och hållbar utveckling i landet. Sverige innehar ordförandeskapet i FN:s fredsbyggandekommissions Liberiakonfiguration.

Sverige har en ambassad i Monrovia med utsända från Utrikesdepartementet och Sida. Förutom den svenska ambassaden finns även ett flertal andra svenska aktörer på plats i Liberia. Genom utvecklingssamarbetet finansieras bland andra Polisen, Kvinna till Kvinna och Forum Syd.

I november 2007 genomförde president Ellen Johnson Sirleaf ett besök till Sverige. I samband med överlämnandet av Nobels fredspris i Oslo i december 2011, besökte hon och landsmaninnan och fredsaktivisten Leymah Gbowee Sverige på inbjudan av statsministern.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Liberia

Prenumerera

Totalt 21 träffar.