Namibia

Sverige stödde under många år den namibiska befrielserörelsen, SWAPO. När landet blev självständigt år 1990 omvandlades stödet till ett bilateralt utvecklingssamarbete som sedermera övergick i ett samarbete med fokus på aktörssamverkan. Detta för att stimulera till en långsiktig relation byggd på ömsesidiga intressen, exempelvis handel. Utvecklingssamarbetet fasades ut vid årsskiftet 2013/2014. Sverige och Namibia samarbetar dock inom ramen för en bilateral arbetsgrupp som träffas vartannat år.

Namibia klassas idag som ett medelinkomstland, med rika naturtillgångar och en stor gruv- och förädlingsindustri av mineraler. Goda förutsättningar finns för att utöka turistnäringen. Handelsutbytet mellan Sverige och Namibia är tämligen litet. Sverige exporterar främst verkstadsprodukter till gruvindustrin och importen består framförallt av fisk.

Den svenska ambassaden i Windhoek stängdes 2008 och bevakning sker nu från Sveriges ambassad i Pretoria. Namibia har en ambassad i Stockholm.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Namibia

Prenumerera

Totalt 11 träffar.