Nigeria

Sverige har ambassad i Abuja och Nigeria har ambassad i Stockholm. Nigeria är Afrikas folkrikaste land, kontinentens största ekonomi och sedan 1999 en demokrati. Med en förutspådd dubblering av befolkningen till drygt 400 miljoner år 2050, en medianålder om 18 år och en urbaniseringsgrad om 56 procent kommer landet att fortsätta att vara en av de största och snabbast växande ekonomierna i Afrika under överskådlig framtid.

Nigerias ekonomi är fortfarande starkt beroende av oljeexporten men har också blivit Västafrikas ”teknologihubb” med en stadig framväxt av teknikföretag, särskilt inom ICT-sektorn. Nigeria är idag en viktig afrikansk handelspartner till Sverige och en prioriterad marknad för svenska företag med stor potential. Sektorer av särskilt intresse är bland annat telekom, energi, ICT, miljöteknik, stadsplanering och infrastruktur. Svenska företag med verksamhet i eller med Nigeria inkluderar större och internationella företag, bl.a. Ericsson, Tetra Pak, ABB, Atlas Copco och Sandvik. På senare år har ett flertal små och medelstora företag med svensk anknytning också etablerat sig i landet. Sverige har ett stort humanitärt stöd till norra Nigeria och Tchadsjöregionen. Utöver det bilaterala stödet bidrar Sverige till Nigeria genom EU, FN och andra multilaterala institutioner.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Nigeria