Senegal

Sverige stängde ambassaden i Senegal 2010. Landet täcks idag av en Stockholmsbaserad ambassadör. Ett svenskt honorärkonsulat finns i Dakar.

Senegal blev självständigt från Frankrike 1960 och är sedan 1970-talet en flerpartidemokrati.

De bilaterala relationerna mellan Sverige och Senegal är goda men begränsade. Ett visst kulturutbyte finns framför allt inom musikområdet. Den svenska turismen till Senegal är tämligen blygsam.

Sverige har inget utvecklingssamarbete med Senegal. Sida gav 2018 stöd till civilsamhället (Forum Syd) motsvarade knappt 0,8 miljoner SEK. Ett antal svenska företag finns representerade i landet, bland andra Ericsson, Atlas Copco, Volvo, Sandvik och ABB.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Senegal

Prenumerera

Totalt 4 träffar.