Senegal

Sverige stängde ambassaden i Senegal 2010. Ett Stockholmsbaserat sändebud representerar Sverige i Senegal. Ett svenskt honorärkonsulat finns i Dakar.

De bilaterala relationerna mellan Sverige och Senegal är goda men begränsade. Den svenska turismen till Senegal är tämligen blygsam. Sverige har inget utvecklingssamarbete med Senegal. Sida gav 2018 stöd till civilsamhället (Forum Syd) motsvarade knappt 0,8 miljoner SEK. Ett antal svenska företag finns representerade i landet, bland andra Ericsson, Atlas Copco, Volvo, Sandvik och ABB. Sverige stödjer även FN:s kontor för Västafrika och Sahel, UNOWAS, som har sitt säte i Dakar.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Senegal

Prenumerera

Totalt 4 träffar.