Brasilien

Sverige och Brasilien upprättade diplomatiska relationer redan den 5 januari 1826. De första svenska utvandrarna anlände till Brasilien 1890 och 1909 grundades den första sjöfartsrutten mellan de två länderna av Johnssonlinjen.

Under slutet av 1800-talet inleddes de svenska investeringarna i Brasilien. Ericsson var pionjären som 1891 installerade den första telefonen i landet. ASEA medverkade när linbanan upp till Sockertoppen byggdes i Rio de Janeiro 1912. Den svensk-brasilianska handelskammaren grundades 1953 i São Paulo.

Brasilien är idag vår största handelspartner i Latinamerika. Den svenska exporten uppgår till runt 10 miljarder kronor och antalet anställda i drygt 200 svenskrelaterade företag uppgår till omkring 70 000. De flesta svenska storföretag - och många mellanstora och mindre företag - finns på plats: ABB, Alfa Laval, Astra Zeneca, Atlas Copco, Autoliv, Electrolux, Ericsson, Sandvik, Scania, SKF, Stora Enso, Tetra Pak, Thule, Trelleborg, Volvo AB och många fler.

Flera tusen svenska medborgare finns idag bosatta i Brasilien, de flesta i São Paulo-området. Rio de Janeiro och nordöstra Brasilien är attraktiva destinationer för svenska turister. Cirka 6 000 brasilianska medborgare bor i Sverige. Antalet brasilianska studerande vid svenska universitet och högskolor ökar, liksom inom företagsanknuten yrkesutbildning. De politiska kontakterna mellan Sverige och Brasilien är omfattande. Länderna delar många gemensamma värderingar och målsättningar i utrikespolitiken: till exempel multilateralt samarbete, fred och nedrustning, hållbar utveckling, fattigdomsbekämpning, mänskliga rättigheter och demokrati. Sverige och Brasilien lanserade 2009 ett bilateralt strategiskt partnerskap och samarbetar inom flera olika områden.

De senaste åren har besöksutbytet varit mycket aktivt. Dåvarande president Luiz Inácio Lula da Silva var på statsbesök i Sverige 2007. Kung Carl XVI Gustaf och Drottning Silvia avlade ett statsbesök i Brasilien år 2010. Statsminister Löfven liksom näringsminister Damberg gjorde år 2015 officiella besök i Brasilien. Samma år besökte Brasiliens president Dilma Rousseff Sverige, tillsammans med flera ministrar. Ett flertal svenska statsråd samt riksdagsdelegationer har under de senaste åren besökt Brasilien, och ett antal brasilianska ministrar och parlamentariker har besökt Sverige.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Brasilien

Prenumerera

Totalt 38 träffar.