Chile

Sverige och Chile har mycket goda bilaterala relationer. Den stora gruppen chilenare i Sverige (ungefär 50 000), av vilka många flydde till Sverige under 70- och 80-talet, bidrar till de nära relationerna. Chile är en viktig allierad och likasinnad med Sverige inte minst vad gäller Chiles tydliga frihandelslinje. Sverige och Chile delar vidare många värderingar och målsättningar i utrikespolitiken, till exempel i multilateralt samarbete, fred och nedrustning, hållbar utveckling, fattigdomsbekämpning, mänskliga rättigheter och demokrati. Det finns ett ömsesidigt intresse av utbyte och fördjupat bilateralt samarbete på ett flertal områden, till exempel miljö och energifrågor.

Sverige har en ambassad i Santiago. Ambassadens verksamhet är inriktad på de bilaterala ekonomiska, politiska och kulturella förbindelserna. Därtill har ambassaden en ganska omfattande konsulär- och migrationsrelaterad verksamhet. Ambassaden har, utöver sin verksamhet i Chile, även ansvar för att representera Sveriges intressen i Peru. Business Sweden har sedan 2008 ett handelskontor i Chile.

Chile är Latinamerikas mest utvecklade land och sedan 2010 medlem i OECD, varför främjandet numera står i centrum i de bilaterala relationerna. Sedan 2002 finns ett associeringsavtal mellan EU och Chile som ytterligare främjar förbindelserna. Tillsammans med Mexiko, Colombia och Peru tillhör Chile de fyra länder som 2011 bildade den frihandelsinriktade Stillahavsalliansen – Pacific Alliance.

Handel och export

Sverige exporterar främst industriell utrustning samt kapitalvaror och importerar koppar, vin och färsk frukt. Chile har under många år utgjort den - efter Brasilien och Mexiko - tredje största marknaden för svensk export i Latinamerika. Den svenska varuexporten till Chile uppgår till ungefär 2,5 miljard SEK per år men har under perioder överstigit 3 miljarder SEK. Importen från Chile har likadeles sjunkit något, men motsvarar ungefär 1,5 miljarder SEK per år. De flesta större svenska multinationella företagen finns representerade i Chile.

Statsbesök och officiella besök

Ett flertal högnivåbesök har gjorts under de senaste åren, både av svenska och chilenska delegationer. Kungaparet genomförde ett statsbesök i Chile 1996. Under 2015 besökte såväl barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér som folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström Chile. Bland besöken från Chile till Sverige kan särskilt nämnas dåvarande presidenten Ricardo Lagos officiella besök i juni 2005 samt kommande statsbesök 2016 av president Michele Bachelet.

I slutet av januari 2013 hölls EU-CELAC toppmötet i Santiago de Chile där dåvarande utrikesminister Carl Bildt deltog. Och 2012 besökte dåvarande handelsminister Ewa Björling landet. I maj 2011 avlade Sveriges förre statsminister Reinfeldt ett officiellt besök i Chile tillsammans med en stor näringslivsdelegation.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Chile

Prenumerera

Totalt 32 träffar.