Haiti

Sverige har ett honorärt generalkonsulat i Haiti. Sveriges ambassadör till Haiti är placerad i Stockholm. Haiti är det fattigaste landet på de amerikanska kontinenterna, och bland de 20 fattigaste länderna i världen. Landet drabbades hårt av en ödeläggande jordbävning i januari 2010, vilket gjort att ett omfattande internationellt stöd har utgått till landet under de senaste åren. Sverige har efter jordbävningen bidragit med betydande insatser till det humanitära arbetet för de drabbade. Stödet har kanaliserats genom multilaterala biståndsorganisationer.

Det finns några svenska företag som är verksamma i Haiti, bland annat Ericsson. Sveriges varuexport till Haiti uppgår till ungefär 30 miljoner SEK per år och består nästan uteslutande av verkstadsprodukter, men även en del pappersprodukter. Importen av haitiska varor är mer blygsam och motsvarar ungefär en halv miljon SEK per år.

Haiti är medlem i den regionala samarbetsorganisationen CARICOM, Caribbean Community.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Haiti

Prenumerera

Totalt 6 träffar.

 • Sverige i FN:s säkerhetsråd – vecka 50

  Veckan som gick i säkerhetsrådet: Arriamöte om förhindrande av folkmord, krigsbrott och brott mot mänskligheten, Afghanistan, Sudan/Darfur, Internationella avvecklingsmekanismen för brottmålstribunaler (IRMCT/MICT), Iran/icke-spridning, Haiti/MINUSJUSTH, resolution om polis, rättsliga frågor och kriminalvård, Centralafrika/UNOCA, resolution om Centralafrikanska republiken (MINUSCA, resolution om gränsöverskridande humanitärt stöd till Syrien, Libanon, Jemen, Sudan/ICC. Golanhöjderna/UNDOF, Kosovo.

 • Sverige i FN:s säkerhetsråd - vecka 15

  Veckan som gått i säkerhetsrådet: Syrien, Haiti/MINUJUSTH, Stora sjö-regionen, Mali/MINUSMA, nedrustning/1540-kommittén, Centralafrikanska republiken (CAR). Resolution avseende teknisk förlängning av mandatet för UNISFA (Abyei). Informellt möte om kopplingen mellan terrorism och organiserad brottslighet.

 • Sverige i FN:s säkerhetsråd - vecka 14

  Veckan som gick i rådet: Haiti/MINUJUSTH, Syrien (kemvapenspåret), Salisbury samt ordförandeskapsuttalande om Burundi.

 • Sverige i FN:s säkerhetsråd vecka 29

  Denna vecka innehöll diskussioner om bland annat Irak/UNAMI, Haiti/MINUSTAH/MINUJUSTH, Cypern/UNFICYP, fred och säkerhet i Afrika, Sydsudan/UNMISS, Libanon/UNIFL, sanktionsregimen mot ISIL/Da’esh och Al-Qaida, DRK, samt Jerusalem.

 • Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Haiti

  Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Haiti samt en länk till rapporten i sin helhet.

 • Haiti - avrådan

  Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från icke nödvändiga resor till Haiti.