Haiti

Sveriges export till Haiti uppgick till 21 miljoner SEK under 2018, och består främst av pappersprodukter, livsmedel och verkstadsprodukter. Sveriges export uppgick till 900 000 SEK samma år, främst frukt och textilier. Det finns några svenska företag som är verksamma i Haiti, bland annat Ericsson.

Haiti är medlem i den regionala samarbetsorganisationen CARICOM, Caribbean Community och var det första landet i Latinamerika som utropade självständighet år 1804.

Sveriges ambassadör till Haiti är placerad i Stockholm. Sverige har ett honorärt generalkonsulat i Haitis huvudstad Port-au-Prince.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Haiti

Prenumerera

Totalt 6 träffar.

 • Sverige i FN:s säkerhetsråd – vecka 50

  Veckan som gick i säkerhetsrådet: Arriamöte om förhindrande av folkmord, krigsbrott och brott mot mänskligheten, Afghanistan, Sudan/Darfur, Internationella avvecklingsmekanismen för brottmålstribunaler (IRMCT/MICT), Iran/icke-spridning, Haiti/MINUSJUSTH, resolution om polis, rättsliga frågor och kriminalvård, Centralafrika/UNOCA, resolution om Centralafrikanska republiken (MINUSCA, resolution om gränsöverskridande humanitärt stöd till Syrien, Libanon, Jemen, Sudan/ICC. Golanhöjderna/UNDOF, Kosovo.

 • Sverige i FN:s säkerhetsråd - vecka 15

  Veckan som gått i säkerhetsrådet: Syrien, Haiti/MINUJUSTH, Stora sjö-regionen, Mali/MINUSMA, nedrustning/1540-kommittén, Centralafrikanska republiken (CAR). Resolution avseende teknisk förlängning av mandatet för UNISFA (Abyei). Informellt möte om kopplingen mellan terrorism och organiserad brottslighet.

 • Sverige i FN:s säkerhetsråd - vecka 14

  Veckan som gick i rådet: Haiti/MINUJUSTH, Syrien (kemvapenspåret), Salisbury samt ordförandeskapsuttalande om Burundi.

 • Sverige i FN:s säkerhetsråd vecka 29

  Denna vecka innehöll diskussioner om bland annat Irak/UNAMI, Haiti/MINUSTAH/MINUJUSTH, Cypern/UNFICYP, fred och säkerhet i Afrika, Sydsudan/UNMISS, Libanon/UNIFL, sanktionsregimen mot ISIL/Da’esh och Al-Qaida, DRK, samt Jerusalem.

 • Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Haiti

  Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Haiti samt en länk till rapporten i sin helhet.

 • Haiti - avrådan

  Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från icke nödvändiga resor till Haiti.