Kuba

Kuba befinner sig i ett skede av förändring. Till detta bidrar närmandet mellan Kuba och USA, som påbörjades i december 2014. EU:s förhandlingar om ett bilateralt avtal med Kuba om samarbete och politisk dialog, som också inleddes 2014, väntas gå i mål under 2016. Mot den bakgrunden har regeringen sett det som naturligt att återupprätta Sveriges bilaterala dialog med Kuba. Som ett led i den återupprättade bilaterala dialogen har Sverige och Kuba ingått ett Memorandum of Understanding, dvs. en avsiktsförklaring rörande utvecklingssamarbete och politisk dialog. Mänskliga rättigheter tillhör de ämnen som Sverige och Kuba har kommit överens om ska stå på agendan i den politiska dialogen. Det svenska bilaterala samarbetet med Kuba kommer att ha som syfte att stödja landet i den pågående reformprocessen mot en modernisering av landet, däribland ekonomin, och ökad respekt för mänskliga rättigheter.

De svensk-kubanska kommersiella relationerna är begränsade. En handfull svenska företag finns idag representerade på Kuba. Exporten till Kuba uppgick 2014 till totalt 190 miljoner kronor. Sveriges export till Kuba utgörs främst av maskin- och verkstadsprodukter, apparater för telekommunikation, transportutrustning, halvfabrikat och kemikalier. Importen uppgick 2014 till 20 miljoner kronor. Importen består främst av råvaror och bränslen, maskin- och verkstadsprodukter och tobaksvaror.

Omkring 20 svenskar är bosatta i landet och årligen besöker omkring 6000 svenskar Kuba som turister.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Kuba

Prenumerera

Totalt 23 träffar.