USA

Relationerna mellan Sverige och USA spänner över ett stort antal sektorer. Några centrala områden för bilateralt samarbete är handel och investeringar, energi- och miljöteknik, jämställdhet, globala utvecklingsfrågor samt säkerhets- och försvarspolitik. Det utrikespolitiska samarbetet, både bilateralt och transatlantiskt (EU-USA), handlar främst om gemensamma gränsöverskridande utmaningar och tredjelandsfrågor.

De ekonomiska banden mellan Sverige och USA är mycket starka. Svensk varuexport till USA uppgick under 2018 till omkring 10 miljarder SEK, vilket gör landet till Sveriges viktigaste exportmarknad utanför Europa. Viktiga varugrupper är maskiner och apparater samt kemiska produkter, framför allt läkemedel. Svensk import av varor från USA uppgick under samma period till omkring 40 miljarder SEK. Ungefär 1200 företag med svenskanknytning verkar i landet. En studie gjord av Sveriges ambassad i Washington visar att svenska näringslivsintressen bidrar till att skapa över 330 000 arbetstillfällen i USA:s alla delstater.

Förutom Sveriges ambassad i Washington finns ett generalkonsulat i New York samt 29 honorära konsulat runt om i landet.

Visum/programmet för visumfritt resande till USA

UD svarar inte på frågor rörande visum till USA. För information om visumregler kontakta USA:s ambassad, se Externa länkar.
Det är obligatoriskt för alla som planerar att resa till USA utan visum att ansöka elektroniskt om godkännande innan resan påbörjas via ESTA (Electronic System for Travel Authorization).

Innehåll om USA

Prenumerera

Totalt 181 träffar.