USA

Relationerna mellan Sverige och USA är mycket goda. Samarbetet spänner över ett stort antal sektorer och har stärkts under senare år. Några centrala områden för bilateralt samarbete är handel och investeringar, energi- och miljöteknik, jämställdhet, globala utvecklingsfrågor samt säkerhets- och försvarspolitik. . Ett omfattande resande och miljontals svensk-amerikaner på båda sidor Atlanten knyter samman länderna. Omkring en halv miljon svenskar besöker årligen USA som turister; det finns uppskattningsvis 150 000 bofasta svenskar i USA och ungefär 5000 svenska studenter vistas årligen i landet.

Många företrädare för Sveriges regering och riksdag besöker USA varje år. Sverige har också tagit emot ett betydande antal besök av amerikanska ministrar, kongressledamöter och guvernörer under de senaste åren. USA:s president Barack Obamas besök den 4-5 september 2013 var det första bilaterala besöket av en sittande amerikansk president i Sverige någonsin.

Det utrikespolitiska samarbetet, både bilateralt och transatlantiskt (EU-USA), handlar främst om gemensamma gränsöverskridande utmaningar och tredjelandsfrågor. En särskilt aktuell fråga i relationerna mellan EU och USA gäller de pågående förhandlingarna om ett transatlantiskt handels- och investeringsavtal, Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP).

De ekonomiska banden mellan Sverige och USA är starka. Svensk varuexport till USA uppgår till ungefär 75 miljarder SEK, vilket gör landet till Sveriges viktigaste exportmarknad utanför Europa. Viktiga varugrupper är maskiner och apparater samt kemiska produkter, framför allt läkemedel. Svensk import av varor från USA uppgår till omkring 30 miljarder SEK.

Svenska företag är väl representerade i USA, som är Sveriges överlägset viktigaste investeringsmarknad. Ungefär 1200 företag med svenskanknytning verkar i landet. En studie gjord av Sveriges ambassad i Washington visar att svenska näringslivsintressen bidrar till att skapa över 330 000 arbetstillfällen i USA:s alla delstater. En stor andel av de utländska direktinvesteringarna i Sverige kommer från USA, enligt de senaste beräkningarna uppskattade till drygt 200 miljarder SEK. Runt 1 500 amerikanskägda företag finns registrerade i Sverige, vilka anställer cirka 70 000 personer. Några av de mer uppmärksammade investeringarna på senare år kommer från teknikföretag som Apple och Facebook.

En välkänd svensk satsning i USA är den prisbelönta ambassaden i Washington, House of Sweden, som invigdes under 2006. Ambassaden, ritad av den kände arkitekten Gert Wingårdh, ligger vid Potomac-floden i stadsdelen Georgetown. House of Sweden är en etablerad del av ambassadens kärnverksamhet och är det mest sammanhållande och omfattande främjande och offentlig diplomatiprojekt som Sverige initierat. Förutom svenska ambassaden i Washington finns ett lönat generalkonsulat i New York, ett honorärt generalkonsulat i San Fransisco och flera honorärkonsulat runt om i landet.

Visum/programmet för visumfritt resande till USA

UD svarar inte på frågor rörande visum till USA. För information om visumregler kontakta USA:s ambassad, se Externa länkar.
Det är obligatoriskt för alla som planerar att resa till USA utan visum att ansöka elektroniskt om godkännande innan resan påbörjas via ESTA (Electronic System for Travel Authorization).

Innehåll om USA

Prenumerera

Totalt 178 träffar.