Venezuela

Redan 1840 ingicks ett handels- och sjöfartsavtal mellan Sverige-Norge och Venezuela. Samma år blev Fredrik Adlercreutz generalkonsul i Venezuela och därmed Sveriges förste diplomatiske representant i spansktalande Latinamerika. Idag är Sveriges ambassadör i Bogotá sidoackrediterad i Caracas. Sverige har ett honorärt generalkonsulat i Caracas och ett honorärkonsulat i Porlamar. 

Venezuela är det land i Latinamerika med störst exportvärde till Sverige. Importen från Venezuela till Sverige består till 95 % av råvaror och bränslen, där råolja är den klart dominerande varan. Värdet på varuimporten från Venezuela har sedan 2010 uppgått till drygt 4 miljarder SEK per år, men har sjunkit dramatiskt sedan 2015 på grund av låga oljepriser och ekonomisk kris i landet. Exporten från Sverige till Venezuela har visat en kraftig minskning de senaste åren. Endast ett fåtal svenska företag har dotterbolag i Venezuela. Till dem hör Ericsson, ABB, Atlas Copco, Alfa Laval och Electrolux.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Venezuela

Prenumerera

Totalt 32 träffar.